Vacatures


Loopbaanperspectieven

Men kan slechts statutair personeelslid van het Rekenhof worden nadat men is geslaagd voor een vergelijkend wervingsexamen. Dergelijke examens worden periodiek georganiseerd. Geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk in dienst worden geroepen, worden in een wervingsreserve opgenomen.

De personeelsleden worden tewerkgesteld in niveau A (leidende ambtenaren, auditeurs, vertalers en informatici), niveau B (controleurs, programmeurs en technici) of de niveau’s C en D.

Bij de aanvang van hun loopbaan moeten de personeelsleden van niveau A een stage van twee jaar doorlopen. In de andere niveaus duurt de stage één jaar. De personeelsleden worden in vast verband benoemd als hun stage een gunstig verloop heeft gekend. De bevorderingen tot de opeenvolgende graden binnen eenzelfde niveau worden toegekend na telkens zes jaar graadanciënniteit, op grond van een evaluatie van de verdiensten en bekwaamheden van het personeelslid. Binnen de door het Rekenhof vastgestelde voorwaarden kunnen de personeelsleden van niveau A zich kandidaat stellen voor bevordering tot een leidend ambt (eerste-auditeur-revisor, eerste-auditeur-directeur).


Lopende wervingsprocedures

Het Rekenhof organiseert, in samenwerking met SELOR, een vergelijkend examen met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve en de aanwerving van Nederlandstalige financieel auditors (graad: adjunct-auditeur).


Financiële audit

De auditeurs zullen voornamelijk de openbare instellingen en andere overheden (federale overheidsdiensten, departementen van de Vlaamse Overheid, Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en provincies) financieel controleren.

Ze onderzoeken de rekeningen van die instellingen en overheden. Ze gaan na of ze juist, betrouwbaar en volledig zijn, rekening houdende met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. Ook onderzoeken ze bij een financiële controle hoe de organisatie via het intern controlesysteem haar activiteiten organiseert en beheerst.

Verder kunnen de auditeurs ook worden belast met begrotingsonderzoeken, onderzoeken van het boekhoudsysteem, de analyse van wetten en decreten met een financiële inslag en met financieel-thematische audits.


Toelatingsvoorwaarden

  • een diploma van master/licentiaat uit het studiegebied “economische en toegepaste economische wetenschappen” of “handelswetenschappen en bedrijfskunde”;
  • ten minste 3 jaar ervaring in financiële audit hebben opgedaan in een bedrijfsrevisorenkantoor of in een interne auditafdeling uit de privé- of de overheidssector.

Aanbod

  • een statutaire tewerkstelling in een maatschappelijk zinvolle, afwisselende functie;
  • een minimum brutomaandwedde van 4.750,87 euro (verhoogd naargelang van uw ervaring);
  • maaltijdscheques, een gratis hospitalisatieverzekering, een ruime vergoeding woon-werkverkeer;
  • een evenwichtige balans werk-privé: 36 dagen jaarlijks vakantieverlof, 37 uur/week volgens een glijdend uurrooster, mogelijkheid tot telewerk;
  • ruime, permanente opleidings- en bijscholingmogelijkheden;
  • centrale ligging te Brussel, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Meer info

Het examenreglement (met gedetailleerde functiebeschrijving en profiel, toelatingsvoorwaarden, arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure) vindt u hieronder:

( pdf ) Examenreglement


Inschrijvingsprocedure en praktische informatie

De inschrijvingen werden afgesloten op 6 maart 2019.

De eerste test van het wervingsexamen vindt plaats op zaterdag 23 maart 2019 (enig mogelijke datum).
De eerste aanwerving van 4 financieel auditors is gepland voor 1 september 2019.


Wervingsexamens voor Franstalige personeelsleden