Franse Gemeenschap

Gebruik, indien gewenst, de pijltjes om door de tabs te navigeren.

 • De betaling van het onderwijzend personeel van de hogescholen in de Franse Gemeenschap
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht
 • Beleid inzake de plaatsing van jongeren in overheidsinstellingen voor jeugdbescherming
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht
 • Ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2019 en houdende de begrotingen voor het jaar 2020 van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche, verslag
 • Controleopdracht inzake de subsidies toegekend aan de vereniging voor Franstalige voetbalclubs ACFF
  volledige fiche, verslag
 • Beleidsinstrument om te voorzien in de behoefte aan schoolplaatsen binnen het verplicht onderwijs van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht
 • Subsidiëring van verenigingen voor hedendaagse beeldende kunst door de Franse Gemeenschap
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • De culturele governance en de interne controle van subsidiëring bij het algemeen bestuur voor Cultuur
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht
 • Ontwerpen van decreet houdende de ontvangsten- en de uitgavenbegrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2019
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2018
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpen van decreet houdende de ontvangsten- en de uitgavenbegrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2018
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpen van decreet houdende de ontvangsten- en de uitgavenbegrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2017
  volledige fiche, verslag
 • Financiering, door de Franse Gemeenschap, van de werkingskosten van inrichtingen van het leerplichtonderwijs
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2016
  volledige fiche, verslag
 • Jongerenopvang in het kader van de jeugdzorg
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht
 • Ontwerpen van decreet houdende de ontvangsten- en de uitgavenbegrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2016
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2015
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpen van decreet houdende de ontvangsten- en de uitgavenbegrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2015
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpen van decreet houdende de aanpassing van de ontvangsten- en de uitgavenbegrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2014
  volledige fiche, verslag
 • Het prioritaire programma voor werken aan schoolgebouwen
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht
 • Interne controle van de uitgavencyclus en inventarisering van het roerende goederen bij het ministerie van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht
 • Tenuitvoerlegging van de delegatie inzake aanwervingen verleend aan de ambtenaren-generaal van het ministerie van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht
 • Ontwerpdecreten houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegroting 2013 en begrotingen voor het begrotingsjaar 2014 van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2013
  volledige fiche, verslag
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2012
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpdecreten houdende de begrotingen van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpdecreten houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2012 en begrotingsberaadslaging 2012/1
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpdecreten houdende aanpassing van de begrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2012
  volledige fiche, verslag
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2011
  volledige fiche, verslag
 • Beheer van het fonds voor de schoolgebouwen van het onderwijs van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche, verslag, persbericht, abstract
 • Commentaar en opmerkingen in verband met de ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2012 van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche, verslag
 • Commentaar en opmerkingen in verband met de ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2011 van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche, verslag
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2010
  volledige fiche, verslag
 • Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpdecreten houdende de begrotingen 2011 van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche, verslag
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2009
  volledige fiche, verslag
 • Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over begrotingsberaadslaging nr. 2009/1 alsook over de ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2009 en de begrotingen voor het jaar 2010 van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche, verslag
 • De diensten met afzonderlijk beheer van de directie-generaal verplicht onderwijs. Financiering, organisatie en interne controle
  volledige fiche, verslag, abstract
 • De uitbetaling van het onderwijzend personeel
  volledige fiche, verslag, abstract
 • De inning van het kijk- en luistergeld in de Franse Gemeenschap
  volledige fiche, verslag

Vindt u op deze pagina niet wat u zoekt, raadpleeg dan onze veelgestelde vragen.