Actua

ReTiBo bij De Lijn

22 januari 2019

In 2005 besliste De Lijn een nieuw registratie- en ticketingsysteem en een boordcomputersysteem (ReTiBo) op haar bussen en trams te installeren ter vervanging van haar magneetkaartsystemen. Eind 2018 was het project nog niet opgeleverd. Het Rekenhof onderzocht in hoeverre De Lijn het project zal kunnen realiseren binnen het taakstellend budget, wat de uiteindelijke kostprijs zal zijn en welke prestaties geleverd werden aan De Lijn.

Het zal zijn rapport in het eerste kwartaal van 2019 voorleggen aan het Vlaams Parlement.