Actua

Sustainable Development Goals – Agenda 2030 van de VN: implementatie, opvolging en rapportering door de overheden in België (preparedness review)

28 februari 2020

Met de goedkeuring van de “Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling” in 2015 legden de Verenigde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) vast. De verschillende bestuursniveaus in België namen een politiek engagement om de SDG’s te implementeren. Het Rekenhof is nagegaan of de overheden in België een adequaat systeem hebben opgezet om de SDG’s te realiseren, de voortgang ervan op te volgen en erover te rapporteren. Het heeft in het bijzonder aandacht gehad voor de coördinatie binnen en tussen de bestuursniveaus.

Het zal zijn rapport in het tweede kwartaal van 2020 voorleggen aan de verschillende parlementen in België.