Actua

REKENHOF PUBLICEERT MANDATENLIJSTEN

15 februari 2021

Vandaag publiceert het Rekenhof op zijn website en in het Staatsblad de lijsten met mandaten, ambten en beroepen uit 2019 van de openbare mandatarissen, en de lijsten van mandatarissen die geen aangifte van hun mandaten en/of vermogen hebben gedaan. Dit is de tweede publicatie sinds de vernieuwing van de wetgeving. In 2020 heeft 0,5 % van de aangifteplichtige mandatarissen geen mandatenlijst ingediend. In 2019 was dat nog 1,6 %. Het aantal dat geen vermogensaangifte indiende bleef status quo.

Dit persbericht geeft uitleg bij de gepubliceerde gegevens.