Actua

Schoolbesturen in het leerplichtonderwijs

2 april 2019

Door de vrijheid van onderwijs kunnen schoolbesturen in Vlaanderen zeer diverse vormen aannemen. Het Rekenhof heeft onderzocht wat de kenmerken van de schoolbesturen zijn inzake samenstelling en werking, hoe ze beleid voeren en in welke mate er een verband is tussen de beleidsvoering en bepaalde kwaliteitsaspecten van het onderwijs.

Het zal zijn rapport in het derde kwartaal van 2019 voorleggen aan het Vlaams Parlement.